Te jong om de buurtbus te besturen

Melder solliciteert op een vacature voor de functie van vrijwillige buschauffeur op de buurtbus. Melder wordt afgewezen, omdat de organisatie hem te jong vindt. Hij is 19 jaar.

Art.1 NHN vraagt in een brief wat de redenen zijn van de organisatie om melder op grond van zijn leeftijd af te wijzen. De organisatie legt uit dat er verschillende criteria zijn om als chauffeur op de buurtbus te kunnen rijden. Eén van die criteria is dat de organisatie wil dat de periode beginnend bestuurder voorbij is. Wettelijk gezien is iedereen die als 16- of 17-jarige een rijbewijs haalt de eerste zeven jaar beginnend bestuurder. Vanaf 18 jaar geldt een periode van vijf jaar. Of je nu 18 of 58 jaar bent. De organisatie stelt dat iemand van 58 jaar, die ook nog onder deze voorwaarde valt ook zal worden afgewezen.