Te oud om te leren

Melder is 54 jaar en solliciteert naar de functie van leerling-groepsleider in een zorginstelling. De zorginstelling laat melder per email weten, dat ‘alhoewel we geen leeftijdsgrens hebben bepaald voor de aanname van een leerling-groepsleider, geven we toch de voorkeur aan leerlingen die in een andere leeftijdscategorie vallen dan uw leeftijd’. Melder neemt contact met Art.1 NHN op en er wordt een hoor wederhoor procedure gestart.

Een P&O medewerker legt uit dat het nooit de bedoeling is geweest om te discrimineren en dat zij zich er van bewust was dat het vragen om een ‘jonge kandidaat’ niet toegestaan is. Maar de zorginstelling heeft veel brieven van mensen van boven de 40 ontvangen en dus besluit men om “jong” in de tekst op te nemen. De zorginstelling wil vitale mensen op de doelgroep hebben. Het gaat om een ‘zware’ doelgroep die veel lichamelijke zorg nodig hebben. Het is ook een doelgroep waarbij regelmatig agressie voorkomt.

De zorginstelling investeert in nieuwe leerlingen en wil iets terugzien van deze investering. De opleiding duurt 3 jaar en iemand van 54 is 57 als de opleiding klaar is. Zij kunnen geen baangarantie geven en “wie wil er een 57-jarige aannemen?”
Wij leggen uit dat de Algemene Wet Gelijke Behandeling Leeftijd heel duidelijk is, het vragen om een specifieke leeftijd of woorden als “jong” zijn niet toegestaan, want daarmee sluit je een hele groep mee uit en dat is discriminatie.