Update – “hoe staat het met uw klacht over Wilders?”

Heeft u bij ons een klacht ingediend of een melding gedaan over de uitlatingen van Geert Wilders dan krijgt u ook persoonlijk van ons onderstaand bericht.

Art.1 bureau discriminatiezaken NHN heeft uw melding over de uitlatingen van Geert Wilders ontvangen en geregistreerd.

Art.1 bureau discriminatiezaken NHN

Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (Art.1 NHN) treedt op als lokale regisseur in de aanpak naar gelijkheid, zowel in preventieve zin als in de bestrijding van discriminatie. Wat ons drijft is een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand wordt gediscrimineerd. Art.1 NHN draagt actief bij om dit in de regio te bewerkstelligen.

Melding

U heeft melding van discriminatie gedaan vanwege de uitlatingen van PVV- leider Geert Wilders op 19 maart in Den Haag. In een toespraak op de uitslagenavond van zijn partij heeft hij zijn publiek gevraagd of ze meer of minder Marokkanen willen. De zaal scandeerde daarop ‘minder, minder’. Daarop zei Wilders: ‘dan gaan we dat regelen’.

Vanuit het hele land zijn 4539 klachten ingediend bij de discriminatiemeldpunten. Uit de meldingen blijkt dat melders – ongeacht hun afkomst- ongerust zijn en bang. Art.1 NH heeft 56 meldingen ontvangen. Bij de politie NHN hebben 17 personen aangifte gedaan. Het is belangrijk dat velen de moeite hebben genomen om hun stem te laten horen. Art.1 NHN houdt een jaarlijkse registratie bij van discriminatie-incidenten. Een zorgvuldige registratie is belangrijk omdat daarmee kan worden vastgesteld waar, op welke terreinen en in welke vormen discriminatie zich voordoet. Die informatie is onder meer van belang voor het afstemmen van beleid door gemeente en overheid. Het Openbaar Ministerie (OM) is geïnformeerd over het aantal meldingen dat over de uitlatingen is gedaan.

Beoordeling door het OM

Over de uitlatingen van Wilders hebben 5000 mensen, aangifte gedaan bij de politie. Het OM in Den Haag zal de verschillende aangiften en de uitlatingen van Geert Wilders bestuderen. In hoeverre de uitspraken van Geert Wilders strafbaar zijn, is juridisch gezien complex. Daarom zal het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het OM daar ook bij betrokken zijn. Dit vergt een zorgvuldige beoordeling, waarbij er rekening mee zal worden gehouden dat er in Nederland vrijheid van meningsuiting is, maar dat tegelijkertijd dit recht niet ongelimiteerd is. Vanwege de zorgvuldigheid die bij deze beoordeling komt kijken, is niet te zeggen wanneer het OM met een beslissing zal komen.

Als duidelijk word hoe het OM in dit geval gaat oordelen, zullen wij u een nieuwe nieuwsbrief toesturen.

Mocht u naar aanleiding van deze update vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar op 072-5154400 of via info@art1nhn.nl.