vacature klachtenconsulent/medewerker voorlichting (24 uur)

Jaarbericht headerWIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE COLLEGA!

Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN is een onafhankelijke stichting en het expertisebureau voor gelijke behandeling en discriminatiezaken in de regio Noord-Holland Noord. Wij zetten ons in om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. Dit doen wij door middel van klachtenbehandeling, voorlichting en training, onderzoek en beleidsadvies.

Voor ons team zijn wij op zoek naar een nieuwe klachtenconsulent (80% van de functie), die ook inzetbaar is als medewerker voorlichting (20% van de functie).

KLACHTBEHANDELING

Art.1 NHN adviseert en ondersteunt individuele personen en organisaties bij gevallen en gevoelens van discriminatie. De voornaamste discriminatiegronden zijn afkomst, religie, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

Een klachtenconsulent kan adviseren over juridische mogelijkheden en klachtindieners bijstaan in procedures. De meest voorkomende maatschappelijke terreinen waarover discriminatie gemeld wordt zijn de arbeidsmarkt, de woonomgeving, collectieve voorzieningen, commerciële dienstverlening en de horeca.

Bij de behandeling van klachten wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast. Uitgangspunt is de dialoog tot stand te brengen om verandering te bewerkstelligen. Daarbij is ook aandacht voor het weerbaarder maken van de indiener van een klacht.

Naast het behandelen van klachten is ook het netwerken met maatschappelijke organisaties in het werkgebied een belangrijk aspect van de functie.

TAKEN KLACHTENCONSULENT (80%)

 • Behandelt klachten, meldingen en informatievragen over uitsluiting, discriminatie en ongelijke behandeling;
 • Informeert en adviseert cliënten en wederpartij(en) volgens een vastgesteld protocol over de mogelijkheden bij klachten over uitsluiting, discriminatie en ongelijke behandeling en ondersteunt bij het nemen van stappen;
 • Bepaalt en voert zelfstandig procedures uit in het kader van het bestaande juridische instrumentarium;
 • Houdt op correcte wijze dossiers bij van cliënten: op dagbasis en inzichtelijk voor derden ((oud) cliënten en collega’s) en voor onderzoeksdoelen;
 • Registreert de binnengekomen klachten in het daarvoor bestemde registratieprogramma;
 • Volgt ontwikkelingen op het vakgebied (o.a. op maatschappelijk, juridisch en politiek gebied);
 • Informeert en geeft voorlichting over discriminatievraagstukken of andere relevante onderwerpen aan interne en externe contacten;
 • Netwerkt met maatschappelijke organisaties binnen de regio;
 • Organiseert en neemt deel aan bijeenkomsten binnen de regio;
 • Neemt deel aan structurele werkoverleggen met samenwerkingspartners;
 • Begeleidt stagiaires MBO/HBO.

VOORLICHTING

Naast dat we (potentiële) samenwerkingspartners en doelgroepen informeren over het hoe, wat en waarom van de klachtbehandeling, hebben we ook een gevarieerd aanbod aan voorlichtingen, theatervoorstellingen en trainingen. Deze worden veelal op scholen en door derden (zzp-ers, theatergroepen) gegeven.

Wij vinden van belang dat kinderen en jongeren bewust worden van verschijnselen als vooroordelen en de effecten daarvan, diversiteit, pesten en discriminatie. Ons aanbod geeft kinderen en jongeren handvatten om op positieve wijze om te gaan met diversiteit. Tevens draagt het bij aan empowerment van jongeren die zich onzeker, gepest of gediscrimineerd voelen.

TAKEN MEDEWERKER VOORLICHTING (20%)

 • Heeft overzicht over het voorlichtings- theater- en trainingsaanbod voor scholen (zowel PO als VO);
 • Communiceert aanbod naar scholen, zowel op aanvraag als proactief (acquisitie);
 • Evalueert de aangeboden trainingen/theatervoorstelling/voorlichting met de klant na afloop en legt dit vast;
 • Houdt aanbod voorlichtingen, theater, trainingen up to date;
 • Houdt pool van mogelijke voorlichters up to date;
 • Onderzoekt of bestaande lesstof (intern of van derden) te hergebruiken of actualiseren is;
 • Geeft af en toe zelf voorlichting op een school of bij een organisatie.

WIJ ZOEKEN

 • Je hebt een hbo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur een diploma Sociaal Juridische Dienstverlening en/of relevante werkervaring en kennis over klachtenprocedures;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, en de toepassing hiervan, kan een pré zijn;
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met de antidiscriminatie- en gelijke behandelingssector;
 • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en contactuele vaardigheden;
 • Je beschikt over een dienstverlenende en klantgerichte instelling;
 • Je hebt een bemiddelend en empathisch vermogen;
 • Je bent stressbestendig en in staat om snel te schakelen;
 • Je beschikt over coördinerende vaardigheden, houdt overzicht;
 • Je hebt het vermogen zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
 • Je beschikt over een relevant netwerk in Noord-Holland Noord.

WIJ BIEDEN

 • Een jaarcontract voor 24 uur per week. Bij wederzijdse tevredenheid is verlenging mogelijk;
 • Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening schaal 8;
 • Samenwerking met twee enthousiaste collega’s met inbedding in een landelijk netwerk van klachtenconsulenten, intervisie en deskundigheidsbevordering;
 • Een professionele werkomgeving binnen een maatschappelijke betrokken werkveld.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN

Herken je jezelf in dit functieprofiel, heb je interesse en ben je op korte termijn beschikbaar? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie met motivatiebrief (wat is je motivatie om bij ons te willen werken? Op welke manier sluiten jouw ervaringen en competenties aan bij het gevraagde profiel?) en CV uiterlijk zondag 5 mei 2019 naar Art.1 NHN. Deze kun je richten aan mevrouw Naïma Ajouaau (waarnemend directeur), via info@art1nhn.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Naïma Ajouaau of Femke Broeze. Telefoon 072 515 44 00 of mail naar info@art1nhn.nl. Meer informatie over de organisatie vind je hier op de site.

De eerste ronde gesprekken vindt plaats op vrijdag 10 mei. Een uitnodiging hiervoor ontvang je uiterlijk dinsdag 7 mei.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.