‘Van harte welkom, maar liever wel na je zwangerschapsverlof’

Melder denkt niet te zijn uitgenodigd voor een tweede sollicitatiegesprek bij thuiszorgorganisatie Altijd Zorg Aanwezig, omdat zij zwanger is. Zij dient een verzoek in bij het College voor de rechten van de mens en Art.1 NHN ondersteunt melder tijdens de zitting.

Het College oordeelt dat Altijd Zorg Aanwezig verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van geslacht, door melder vanwege haar zwangerschap af te wijzen. Zwangerschapsdiscriminatie komt veel vaker voor dan het aantal meldingen doet vermoeden.

Art.1 NHN vermoedt dat vrouwen onvoldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten rondom hun zwangerschap, maar ook rond kwesties als kolven. Daarnaast dragen werkgevers meestal andere redenen aan voor de beëindiging van de overeenkomst of het afwijzen van een sollicitant die zwanger is. Lees hier de samenvatting van het oordeel.