Werkconferentie aanpak discriminatie in de woonomgeving

Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN heeft vanuit  rapportage en vanuit  politiemeldingen gesignaleerd dat, 37% van de aangiften van discriminatie zich af spelen in de directe woonomgeving. Wij herkennen langdurige dossiers met conflicten in de buurt, waarbij een rechterlijke uitspraak of bemiddeling niet altijd tot een adequate oplossing leidt. Het Landelijk meldpunt woonoverlast heeft een voorbeeldaanpak uitgewerkt die wij aan de hand van casussen uit de praktijk graag met jullie bespreken. De gemeentelijke Ombudsman voor de stadsregio Amsterdam, komt mogelijk spreken.

Op de conferentie zullen we verkennen op welke wijze we beter kunnen samenwerken in de aanpak van discriminatie en woonoverlast.

Het doel van de conferentie is het uitwisselen van ervaringen met elkaar en om aan het eind van de conferentie te komen tot een opzet van een convenant Aanpak discriminatie en woonoverlast die wij later dit jaar aan gemeenten en partners ter ondertekening willen aanbieden.

In de bijlage vindt u het programma voor onze werkconferentie op 3 oktober van 13u30 tot 16u30 in de grote vergaderzaal van Bibliotheek Kennemerwaard Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2 te Alkmaar.

U kunt zich aanmelden bij Mirella Koster via mkoster@art1nhn.nl . Voor aanvullende vragen is  Mirella bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag.

Wij vinden het belangrijk dat er vertegenwoordigers van gemeenten, woningcorporaties en politie aanwezig zijn.

Programma bijeenkomst Voorbeeldaanpak Discriminatie in de Woonomgeving

 3 oktober van 13:30 tot 16:30 uur

13.00  Ontvangst, met koffie en thee

13.30  Welkom, dhr. L. Hofmans, directeur art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN

13.40  Gemeentelijke Ombudsman, dhr Arnold van Amsterdam

14.05  Landelijk Platform Woonoverlast, Jur Verbeek, Stadsmarinier Rotterdam, Riet van Loon

14.30  Pauze

14.45  Voorbeeld casussen Art.1 NHN, Mirella Koster, klachtenconsulent Art.1 NHN

15.00-16.00 Start workshops

16.00-16.30  Van theorie naar praktijk, hoe verder?

Aan de deelnemers wordt gevraagd om 2 actiepunten uit hun groep te benoemen als basis voor het convenant

16.30  Afsluiting

Onder het genot van frisdrank en nootje