Onderzoek & monitoring

Powervrouwen in Noord-Holland Noord

Vrouwen náást mannen: We zijn op de goede weg, en er zijn nog een hoop verbeterpunten De vrouwen die meededen aan dit onderzoek zijn positief over hun positie als vrouw. Er valt ook nog genoeg te bereiken op het gebied

Lees verder »

SER adviseert kabinet – ‘discriminatie werkt niet’

Op verzoek van het kabinet heeft de SER advies uitgebracht over het voorkomen van discriminatie op de werkvloer. Het advies benadrukt het belang van een arbeidsklimaat waarin geen plaats is voor discriminatie. Het tegengaan van alle vormen van discriminatie, ook onbewuste, is

Lees verder »

Onderzoek Tolerantie en Discriminatie op het VO

In het voorjaar van 2013 werd een onderzoek afgerond naar het tolerantieklimaat en de discriminatie-ervaringen op het voortgezet onderwijs in Noord Holland Noord. In totaal werden 2127 leerlingen en 132 docenten geïnterviewd. Bij het onderzoek waren 8 scholen betrokken, van

Lees verder »

Onderzoek tijdens de Roze Week Alkmaar 2013

Onderzoek tijdens de Roze Week Alkmaar 2013 Sinds een aantal jaar is het aantal meldingen van pesten, buitensluiten en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid flink afgenomen bij zowel de politie als Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN. Art. 1 NHN

Lees verder »
Skip to content