Zwager kan moeilijk accepteren

Melder wil vooral haar verhaal kwijt. Zij vertelt dat haar zwager haar met haar mannelijke voornaam blijft aanspreken, terwijl zij sinds 2013 als vrouw door het leven gaat. Ook zegt zijn zwager opzettelijk mijnheer en jongen. Melder zegt “er is vaak veel gedoe over hoe moslims met ons omgaan, maar ik wil nu ook eens de andere kant laten zien. Ik krijg juist veel respect van de moslimgemeenschap, hier gaat het om een Nederlandse meneer die naar een Nederlandse gereformeerde kerk gaat en het gerechtvaardigd vindt om mij vanwege zijn christelijke geloofsovertuiging op deze manier te behandelen”.