Trainingen n.a.v. onderzoek rol stereotypering bij toegang tot arbeidsmarkt

     Afbeelding uit Onderzoek College voor de Rechten van de Mens

     Afbeelding uit Onderzoek College voor de Rechten van de Mens

     Uit literatuurstudie van de het College voor de Rechten van de Mens blijkt stereotypering een belangrijke invloed te hebben op het selectieproces rond sollicitaties. Art.1, bureau discriminatiezaken NHN, geeft vanaf september de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ voor scholen en werkgevers.

     Discriminatie door (onbewuste) stereotypering

     De arbeidsparticipatie van etnische minderheidsgroepen, mensen met een beperking, ouderen en jongeren, en vrouwen, blijft nog steeds achter bij die van andere groepen. Hier speelt discriminatie naar leeftijd, etniciteit, handicap of sekse onmiskenbaar een rol. Vaak blijkt discriminatie voort te vloeien uit stereotypering van groepen.

     Negatieve stereotypering van groepen zorgt ervoor dat de voorkeur van werkgevers uitgaat naar kandidaten uit andere groepen. Benadeling waarbij geen sprake is van opzet en (vaak onbewuste) stereotypen een grote rol spelen, is moeilijk te herkennen en te erkennen, zo blijkt.

     Onderzoek door College voor de Rechten van de Mens

     Teneinde een bijdrage te leveren aan de bestrijding van discriminatie bij de toegang tot
     werk ten gevolge van groepsstereotyperingen (‘vrouwen zijn zorgzaam’, ‘ouderen zijn
     traag’ etc.), heeft het College voor de Rechten van de Mens een literatuuronderzoek
     uitgevoerd. Daarin zijn belangrijke sociaal-wetenschappelijke inzichten verzameld over
     het ontstaan en nut van stereotypen, over de werking, de veranderbaarheid en de
     negatieve effecten van stereotypering (inclusief discriminatie), op zowel beoordelaars als beoordeelden.

     Meer informatie over de trainingen en het onderzoek? Je leest het hier.

     «
     »