Art.1 NHN Jaarbericht 2019

Art.1 NHN Jaarbericht 2019

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet ligt aan de basis van ons werk, het is onze doelstelling om hier invulling aan te geven. Art.1 NHN onderstreept het belang van het bestaan van een instelling die zich inzet voor een gelijke behandeling van iedereen. Allen ...

Read more

Voorlichting, preventie en trainingsaanbod

Voorlichting en training speelt een belangrijke rol in de activiteiten van Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (Art.1 NHN). Kennis van en inzicht in het ontstaan van discriminatie en pestgedrag zorgt voor de bewustwording die kan helpen in het ...

Read more

Melding maken

TELEFOON HET FORMULIER DE MELDINGSAP  Alle meldingen die bij ons binnenkomen worden vertrouwelijk behandeld  Waarom melden? Melden is grenzen stellen, melden is mensen wijzen op art.1 van de grondwet: allen die zich in Nederland bevinden worden in ge...

Read more

Onderzoeken

Onderzoeken Art.1 NHN Jaarbericht 2018 Welke meldingen kregen we binnen het afgelopen jaar? Welke projecten deden we? Wat onderzochten we? Wie bereikten we? U leest het in ons nieuwe jaarbericht. Jaarbericht 2018 Art.1 NHN Verband Uitsluiting en Eenzaamhe...

Read more

Over Art.1 NHN

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’– Artikel 1 van de grondwet Art.1 NH...

Read more
1 2 3 31