Onze organisatie

Het bestuur

Het bestuur van stichting Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (Art.1 NHN) bestaat momenteel uit Eveline Rutten (voorzitter), Elbert Volkers (secretaris) en Henk de Graaff (penningmeester). Het bestuur is te bereiken via info@art1nhn.nl.
Bij Art.1 NHN werken vier gemotiveerde en ervaren medewerkers. Ook zijn er verschillende vrij­willigers actief, als voorlichter op scholen of als projectmedewerker.

Onze missie

De missie van het bureau is het voorkomen en oplossen van ervaringen met discriminatie vanuit de visie dat iedereen een gelijkwaardige plek inneemt in een samenleving waar sociale cohesie een belangrijke waarde vormt, een inclusieve samenleving gericht op talentontwikkeling, participatie en zorg voor elkaar.

Keuzes

Ga naar de inhoud