Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord is geschrokken van de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De nu grootste partij heeft zich in het verleden meermaals negatief uitgesproken over groepen in onze samenleving. Die uitspraken en programmapunten leiden tot uitsluiting. Wij van Bureau Discriminatiezaken zien artikel 1 van de Grondwet als basis van ons werk. Artikel 1 houdt in dat iedereen gelijk behandeld moet worden en dat discriminatie verboden is.

Wij staan naast en om mensen heen die uitgesloten worden en die zich uitgesloten voelen, nu en in de toekomst. Wij blijven ons inzetten om discriminatie te voorkómen en te bestrijden.

Ga naar de inhoud