Over ons

Wij zijn een regionale antidiscriminatievoorziening voor de regio Noord-Holland Noord. In­woners van 16 gemeentes kunnen bij ons terecht voor klachtbehandeling, voorlichting, onder­zoek en advies. Deze gemeentes hebben de uitvoering van de wettelijke taken die opgenomen zijn in de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga), namelijk behandeling van discriminatie­klachten en registratie van die klachten, bij ons belegd. De Wga bepaalt dat elke gemeente haar burgers toegang moet bieden tot een onafhankelijke voorziening die discri­minatie bestrijdt. Daarnaast hebben gemeentes de verplichting om jaarlijks te rapporteren over gemelde discriminatie aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De antidiscriminatie­voorziening levert de gegevens voor de rapportage.

Aangesloten gemeenten

• Alkmaar
• Bergen
• Castricum
• Den Helder
• Drechterland
• Dijk en Waard 
• Enkhuizen 
• Heiloo
• Hollands Kroon
• Hoorn
• Koggenland
• Medemblik
• Opmeer
• Schagen
• Stede Broec
• Texel

Het bestuur

Het bestuur van stichting Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (Art.1 NHN) bestaat momenteel uit Joke Cuperus (voorzitter), Elbert Volkers (secretaris),  Henk de Graaff (penningmeester) en Naima Ajouaau (algemeen lid). Het bestuur is te bereiken via info@art1nhn.nl.

Bij Art.1 NHN werken zes gemotiveerde en ervaren medewerkers. Ook zijn er verschillende vrij­willigers actief, als voorlichter op scholen of als projectmedewerker.

Onze missie

De missie van het bureau is het voorkomen en oplossen van ervaringen met discriminatie vanuit de visie dat iedereen een gelijkwaardige plek inneemt in een samenleving waar sociale cohesie een belangrijke waarde vormt, een inclusieve samenleving gericht op talentontwikkeling, participatie en zorg voor elkaar.

Klachtenprocedure

Art.1 NHN is lid van de landelijke vereniging van Anti Discriminatie Voorzieningen (zie discriminatie.nl voor alle leden). De landelijke vereniging wil graag dat u tevreden bent over de dienstverlening van de Anti Discriminatie Voorziening (ADV) in uw regio. Bent u echter niet tevreden en heeft het doorlopen van de interne klachtenprocedure van de betrokken ADV hierin geen verandering gebracht, dan kunt u een klacht over de afhandeling van uw oorspronkelijke klacht voorleggen aan de Externe Klacht Commissie (EKC) van Discriminatie.nl. De procedure is hier na te lezen: Klachtenprocedure Discriminatie.nl.

Jaarverslagen

Elk jaar publiceert Art.1 NHN een jaarverslag met een overzicht van de meldingen en activiteiten van het afgelopen jaar.
Ga naar de inhoud