Projecten en samen­werking

Art.1 NHN initieert, organiseert en werkt mee aan projecten om vooroordelen, ongelijke behandeling en discriminatie in een breed maatschappelijk kader onder de aandacht te brengen. Dit doen we op eigen initiatief en op aanvraag.

Neem contact met ons op om mogelijkheden en ideeën te bespreken via info@art1nhn.nl of bel 072 5154400

Dialoog bijeenkomsten

Lastige maatschappelijke onderwerpen kennen vaak veel invalshoeken, mensen met verschillende meningen. Het is niet altijd makkelijk om naar elkaars mening te luisteren en, sterker nog, begrip te hebben voor een andere mening. Door met elkaar in dialoog te gaan komen mensen eerder tot elkaar. Een gespreksleider waakt over de groepsdynamiek. Een inleider kan zorgen voor gerichte expertise op een bepaald thema.

Alkmaarse fakkeltocht voor iedereen

Elk jaar organiseert Art.1 NHN in Alkmaar de ‘Alkmaars Fakkeltocht voor Iedereen’. Een samenzijn en tocht door de binnenstad van Alkmaar waarbij wordt stilgestaan bij onze overeenkomsten ondanks verschillen. Bekend maakt bemind! Met muziek, lekkere hapjes en ontmoeting willen we verbinding bereiken. In 2020 is er op zaterdag 7 november een ‘coronaversie’ van deze jaarlijkse tocht. De veiligheid die we moeten waarborgen, in deze onzekere tijden, waarbij we letterlijke afstand moeten bewaren, grijpen we aan op, op 1,5 meter, elkaar juist daadwerkelijk te ontmoe­ten.

Wat doen we met Piet?

Voor de scholen, maar ook voor andere organisaties, voor iedereen!, die hierbij inspiratie of ondersteuning zoeken, hebben we hier een aantal handvatten voor een Sinterklaasfeest voor iedereen. Samen gaan we verder voor een feest voor álle kinderen.
1. Nederland Wordt Beter

De Stichting Nederland Wordt Beter zet zich al jaren in voor een feest voor iedereen. Zij hebben een, door de Vrije Universiteit van Amsterdam zorgvuldig ontwikkeld, lessenpakket ontwikkeld voor in het basisonderwijs. Het bestaat uit vier lessen van 20 minuten, bestemd voor de boven­bouw van het basisonderwijs. De lessen bespreken de geschiedenis van Sint en Piet, het hoe en wat van een karikatuur en ten slotte wat er wél en wat er niet leuk is aan het Sinterklaasfeest.

De vraag waar de laatste les mee eindigt is: Hoe kunnen we het feest zo veranderen, dat het voor iedereen leuk is? De kinderen worden uitgenodigd om mee te denken. Zo komen er én goede (verrassende) oplossingen en ideeën naar boven én wordt er op een speelse manier draagvlak gecreëerd voor verandering.
Nederland Wordt Beter helpt op www.feestvoorallekinderen.nl ook met de praktische invoer van de Nieuwe Piet. Ook kunt hen ondersteuning vragen bij het bespreekbaar maken van het onder­werp.
2. Toolkit ‘Zwarte Piet: een conflict?’
De Vreedzame School benadert het dilemma als een conflict, geheel volgens de methode. De vraag of er wordt gerefereerd aan de slavernij en racisme vinden zij niet per se relevant. De Vreedzame School vraagt zich meer af “of men de kwestie rondom Zwarte Piet ziet als een conflict dat opgelost moet worden, of als een kritiek die genegeerd kan worden (…)”.

In hun toolkit beschrijven zij een stuk geschiedenis en de manier waarop er vanuit de Vreedzame school naar het conflict wordt gekeken. Het geeft tips over hoe je met je team het onderwerp aan kunt snijden en geeft een voorbeeld van hoe je een bijeenkomst met ouders (en leerkrachten) kunt organiseren. Daarnaast is er een lesbrief over hoe je de discussie met de groepen 6/7/8 kunt aangrijpen om thema’s als discriminatie en slavernij te bespreken en over hoe je deze kinderen kunt laten nadenken over een oplossing in het Zwarte Pieten dilemma (en daarover de directie laten adviseren). Hier vindt u meer informatie.

3. Nieuwe Piet, nieuwe liedjes

In het boek ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet‘ hebben Paul Passchier en Theo Keizer 25 van de populairste liedjes verzameld en die met minimale aanpassingen omgetoverd in toegankelijke en positieve liedjes. Zo wordt “Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht” omgetoverd naar “Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet, want we zingen allemaal blij een lied” en wordt “Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe, wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!” gewoon “Kijk, Piet staat te lachten en roept naar de kant: ‘Ik heb genoeg lekkers voor heel Nederland’.” Tijdens de landelijke intocht worden deze liedjes veelal gebruikt.

4. Hoe ziet een andere Piet eruit? Toolkit van onze collega’s

Onze collega’s in Utrecht van Art.1 Midden Nederland hebben vorig jaar veel aandacht besteed aan een nieuwe Piet voor de regio. Samen met de Utrechtse Initiatiefgroep Piet. Dat resulteerde onder andere in een ‘toolkit sinterklaas‘. Daarin staan ook de verzamelde ideeën van mensen over hoe de nieuwe Piet eruit kan komen te zien, Piet 2.0.

Verklaring Gelijke behandeling in de Sportakkoorden

In Stede Broec, Langedijk en Alkmaar zijn, samen met maatschappelijk betrokken partners, lokale sportakkoorden afgesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In de akkoorden staan zes ambities geformuleerd met waarop men de komende jaren voortgang wil boeken. Art.1 NHN sloot aan bij de eerste ambitie: ‘Inclusief sporten & bewegen’ met de ‘verklaring gelijke behandeling in de sport’. Deze maakt nu dus deel uit van de ambities. 

Hier zie je een voorbeeld van een ‘verklaring gelijke behandeling’

Wanneer er weer ‘gewoon’ gesport kan worden, inclusief publiek, willen we de verklaring gelijke behandeling onder de sportverenigingen actief verspreiden en laten tekenen.  

Vredesweek Alkmaar

Elk jaar organiseert Vredesweek Alkmaar een prachtig programma tijdens de PAX nationale vredesweek. Er is veel overeenkomst tussen de doelstellingen van deze week en die van Art.1 NHN. Art.1 NHN verzorgt daarom ook graag een activiteit tijdens die week.
In 2020 Organiseren we samen met bibliotheek Alkmaar gesprekken met de werktitel ‘Alkmaar gesprekken’: tussen buren, met mensen die te maken hebben met vooroordelen of discriminatie, in dialoog, met eten of een kop koffie: op diverse manieren wordt er met elkaar gepraat en zeker ook geluisterd. Iedereen heeft immers een verhaal. Het doel is dat vooroordelen verdwijnen en verbinding wordt gemaakt. Zo ontstaat een meer vreedzame en begripvolle samenleving.
Dit concept is een initiatief naar aanleiding van een motie die is aangenomen in de Alkmaarse gemeenteraad waarin opgeroepen wordt om gemeentegesprekken te gaan voeren waarbij inwoners van Alkmaar bewust worden van hun vooroordelen over mensen die, op wat voor manier dan ook, anders zijn dan zijzelf.
De aftrap van deze gesprekken vindt dus plaats in de Vredesweek 2020 en worden daarna voort­gezet.

Regenboog activiteiten

Een aantal gemeentes in de regio heeft beleid gemaakt om de sociale acceptatie van LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuelen, bi-seksuelen, transgenders, intersekse personen) te vergroten. Grotere gemeentes, waaronder Alkmaar en Hoorn, zijn middels een overeenkomst met het Ministerie van OCW regenbooggemeente. Art.1 NHN werkt samen met de gemeentes en met belangenorganisaties van LHBTI’s om het regenboogbeleid vorm te geven en uit te voeren. In Hoorn bijvoorbeeld maken we deel uit van het Platform regenboog Hoorn/West-Friesland dat onder meer de jaarlijkse regenboogweek in oktober organiseert. Naast het vergroten van sociale acceptatie is zichtbaarheid van de LHBTI doelgroep een belangrijke doelstelling.
Paarse vrijdag/Coming out dag
In het kader van regenboogactiviteiten grijpen we paarse vrijdag en coming out dag aan om aandacht te besteden aan het thema. 11 oktober is de nationale coming out dag. Deze dag gaat er om dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Veel gemeentes en instellingen hangen die dag de regenboogvlag uit om uiting te geven aan het belang van jezelf kunnen zijn: je functioneert dan beter.
Paarse vrijdag, de tweede vrijdag in december, wordt vooral gevierd op scholen. Leerlingen dragen dan paarse kleding om hun solidariteit te tonen met de LHBTI doelgroep. Art.1 NHN adviseert scholen, gemeentes en instellingen over wat zij kunnen doen om seksuele diversiteit gewoon te laten zijn. Daarnaast organiseren we zelf activiteiten, zoals voorlichting of lezingen en doen we onderzoek om naast de klachten die bij ons binnenkomen, meer inzicht te krijgen in wat er speelt. Met resultaten uit onderzoek kan meer specifiek beleid gemaakt worden.

Veilige haven

Deze zomer lanceerde Mee & De Wering de website www.veiligehavenalkmaar.nl.
Dit is een website voor bi-culturele LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi-seksuelen, transgenders, intersekse personen). Deze groep kent haar eigen specifieke lastige situatie; niet alleen vanwege een worsteling met seksuele identiteit, maar ook met een culturele achtergrond en omgeving die seksuele diversiteit afwijst.
De problematiek zorgt er voor dat een aantal van hen een dubbelleven leidt en dus niet zichzelf kan zijn. Instanties die dat herkennen en mensen daarbij kunnen ondersteunen zijn dus van groot belang.
De gemeente Alkmaar heeft daarom Veilige Haven Alkmaar geïnitieerd. Bij Art.1 NHN zijn al twee bijeenkomsten georganiseerd met hulpverleners en jongerenwerkers uit Alkmaar die werden getraind in het ontwikkelen van hun sensitiviteit en herkenning richting deze kwetsbare groep.
Stichting MEE & De Wering is de coördinator van het project, en heeft daar ook een Veilige Haven team. Je kunt via www.veiligehavenalkmaar.nl bij hen terecht met al je vragen en verzoeken. Contactpersonen zijn Mirthe Vroling, m.vroling@meewering.nl, en Meltem Bartels, m.bartels@meewering.nl.

De deelschool

Zoveel scholen doen zoveel mooie projecten in het kader van burgerschap, vooroordelen, diversiteit, inclusiviteit. Art.1 NHN coördineert een samenwerking tussen scholen waarin deze projecten, de materialen, de ervaringen, de ‘do’s en don’ts’ worden gedeeld. Er is een internetpagina waarop materiaal kan worden gedeeld en contact kan worden gelegd. Ook is er een jaarlijkse intervisie groep van docenten opgezet. Art.1 NHN doet dit in samenwerking met Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard.

Charter diversiteit (voor werkgevers)

Het platform Diversiteit in Bedrijf biedt organisaties de mogelijkheid om het Charter Diversiteit te ondertekenen. Daarmee laat een werkgever zien dat deze zich serieus wil inzetten voor meer diversiteit en inclusie in de organisatie. Dit platform biedt ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Art.1 NHN propageert inclusie op de arbeidsmarkt en onderstreept het belang van diversiteit in personeelssamenstelling. Graag denken we mee met werkgevers over dit thema en adviseren of trainen we medewerkers.

Themadagen

Gedurende het jaar zijn er speciale dagen die een specifieke groep in het zonnetje zetten. Graag gebruiken wij die dagen om de focus te leggen op waarvoor de dag de aandacht vraagt. Bijvoorbeeld:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • 21 maart: internationale dag tegen racisme
  • 8 maart: vrouwendag
  • 10 december: dag van de rechten van de mens

Vredesweekthema 2024: Vrede Nu!

Vredesweekthema 2024: Vrede Nu! Dit jaar is het Vredesweekthema ‘Vrede Nu!’ In een tijd waar de berichten over oorlog in het buitenland weer bovenaan de nieuwspagina’s staan en ook in Nederland de onvrede en onverdraagzaamheid

Lees verder »

Naamswijziging per 1 januari 2024

Art1.NHN wordt Discriminatie.nl! Per 1 januari 2024 gaat Art.1 Noord Holland Noord verder onder de naam Discriminatie.nl Noord Holland Noord. Vanuit ons vertrouwde kantoor met een professioneel en betrokken team zetten wij ons in om

Lees verder »
Ga naar de inhoud