(Niet) tevreden over ons?

Wij vinden het belangrijk om te blijven werken aan onze kwaliteit, en zijn daarom blij met uw feedback. Daartoe ontvangt u na iedere voorlichting of afgesloten klachtbehandeling een evaluatieformulier.

Niet tevreden over de klacht­behandeling

Het is van groot belang dat wij op de hoogte zijn van ontevreden­heid, fouten of onvolledigheid in de klachtbehandeling. Dan kunnen wij waar mogelijk herstellen en in de toekomst voorkomen.
Op het evaluatieformulier kunt u aangeven waarom u denkt dat de klachtbehandeling niet volledig of niet goed is uitgevoerd. De directie zal het formulier behandelen en een reactie geven. De mogelijkheid bestaat om met de directeur in gesprek te gaan.
Als u niet hierna nog niet tevreden bent over onze klachtbehandeling of als het een klacht betreft over de directie, kan dit worden voorgelegd aan de klachtencommissie van onze brancheorganisatie.

Keuzes

Ga naar de inhoud