In februari van dit jaar zond Radio 10 een zogenaamd satirisch bedoeld lied uit met de tekst ‘Voor­komen is beter dan Chinezen’. Tientallen meldingen en aangiftes volgden bij de politie evenals meer dan drieduizend klachten via het landelijk platform Discriminatie.nl. Het Openbaar Ministerie besloot recent de zaak te seponeren en niet tot vervolging over te gaan. Tegen dit beslaat is een artikel 12 gestart om de zaak nogmaals te laten bestuderen.
Het initiatief daartoe komt van een gelegenheidscollectief dat bestaat uit Asian Raisins, Pan Asian Collective, OUT&ABROAD en de anti-discriminatievoorzieningen Discriminatie.nl, RADAR en Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en wordt bijgestaan door hoogleraar Tom Zwart van het Cross Cultural Human Rights Centre. “Het OM oordeelt dat de uitspraken niet onnodig grievend zouden zijn, maar de vele reacties en meldingen geven een ander beeld”, aldus woordvoerder Hui-Hui Pan van Pan Asian Collective. Wei Lun Lam van Asian Raisins vervolgt: “Veel wordt onder het mom van artistieke vrijheid geduld, terwijl een dergelijk lied symbool staat voor het alledaags racisme waar groepen in onze samenleving mee te maken hebben.” Volgens de initiatiefnemers reikt het beledigende karakter van het lied veel verder en zet het aan tot discriminatie, haat en zelfs fysiek geweld.

Artikel 12 procedure

Het kan zijn dat de officier van justitie besluit om de zaak niet te vervolgen of af te doen met een transactie of strafbeschikking, terwijl belanghebbenden vinden dat de zaak voor de rechter moet worden gebracht. In dat geval kunnen direct belanghebbenden een bijzondere klachtprocedure starten en de zaak rechtstreeks aan een gerechtshof voorleggen.

Publiekscampagne: “Het is maar een grapje”

Naast de artikel 12 procedure start het collectief een publiekscampagne ‘Het is maar een grapje’, maar #Iklachniet. Om bewustwording over anti-Aziatisch racisme en het voorkomen daarvan te vergroten. Verschillende illustratoren en makers staan stil bij racistische opmerkingen en gedragingen die veelal worden weggewuifd onder de noemer ‘het is maar een grapje’. Met prikkelende afbeeldingen en filmpjes. Stuk voor stuk vertellen ze een verhaal over de impact van dergelijke ‘grapjes’. Ze zijn bedoeld om gesprekken op gang te brengen.

Ga naar de inhoud