Maandagavond 29 april 2019 is er een informatie- en dialoogavond over het Nederlandse slavernijverleden in de Bibliotheek Kennemerwaard. Om 20.00 uur wordt gestart met twee korte lezingen gevolgd door een deel gericht op dialoog tussen alle aanwezigen over het Nederlandse slavernijverleden en hoe we ons daar vandaag de dag toe verhouden. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur op Gasthuisstraat 2 in Alkmaar, toegang is gratis.

 

Deze dialoogavond wordt georganiseerd in samenwerking met Gemeente Alkmaar en maakt onderdeel uit van de reeks dialoogavonden van bureau discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord en Bibliotheek Kennemerwaard.

Van verleden naar heden

In ruim 400 jaar zijn er meer dan 15 miljoen tot slaaf gemaakte mannen, vrouwen en kinderen in slavenschepen vervoerd van Afrika naar Amerika. Nederland speelde als koloniale grootmacht een belangrijke rol. Volgens een van de meest recente schattingen vervoerde Nederland zo’n 610.000 tot slaaf gemaakten vanaf het Afrikaanse continent naar haar kolonies. In 1863 schafte Nederland de slavernij af, maar de tot slaaf gemaakten moesten tot 1873 verplicht doorwerken voor de plantage-eigenaren. Deze eeuwenlange ontmenselijking van zwarte mensen is daarmee nog geen 150 jaar geleden gestopt.

De nazaten van de tot slaaf gemaakten wonen vandaag de dag nog steeds in Nederland en zij laten steeds vaker van zich horen. Discussies, zoals bijvoorbeeld die over Zwarte Piet, laten zien dat in dialoog gaan over het slavernijverleden niet altijd makkelijk verloopt. Het is de vraag hoe we ons vandaag de dag kunnen verhouden tot het Nederlandse slavernijverleden op zo’n manier dat we er als samenleving als geheel op vooruitgaan.

Het programma

Deze speciale bijeenkomst wordt georganiseerd om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen, te informeren en het gesprek over het Nederlandse slavernijverleden te faciliteren.

Inloop vanaf 19.30 uur. De avond start om 20.00 uur met twee korte lezingen van Jessica de Abreu (antropoloog, algemeen coördinator bij European Network of People of African Descent en medeoprichter van de Black Archives) en Pepijn Brandon (Assistant Professor bij de Vrije Universiteit Amsterdam en Senior Researcher bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis).

Hierna volgt een deel dat is gericht op dialoog tussen alle aanwezigen over het Nederlandse slavernijverleden en hoe we ons daar vandaag de dag toe verhouden. De dialoogavond duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Ga naar de inhoud