Leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies en andere professionals in het Voortgezet Onderwijs zijn van harte uitgenodigd voor de Inspiratiemiddag Diversiteit op het Voortgezet Onderwijs!
Laat je inspireren en ga naar huis met concrete handvatten, materialen en methodieken die bijdragen aan het omgaan met diversiteit op scholen op allerlei vlakken. Die bijdragen aan een veilige en prettige schoolomgeving voor elke leerling en docent!

Locatie: Artiance, Canadaplein 3, 1811 KE Alkmaar
Aanvang: start programma 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur), afronding: 17.00 uur
Kosten: deelname is gratis

Programma

13.00-13.30 uur  Inloop met koffie en thee

13.30-14.15 uur  Inleidende sprekers

Mounir Samuel

Mounir Samuel is politicoloog, opiniemaker, publicist en auteur van Egyptisch-Nederlandse afkomst. Thema’s als vrijheid, identiteit en gelijkheid lopen als een rode draad door zijn leven. Mounir viel op als Midden-Oosten deskundige tijdens de Egyptische revolutie en kwam veel in de publiciteit wegens zijn afwijkende gender oriëntatie binnen een streng christelijke familie. Hij spreekt openlijk over zijn persoonlijke zoektocht en weet taboes te doorbreken. In zijn laatste boek ‘God is groot’ verkent hij de rol van de islam en de dagelijkse geloofsbeleving van moslims. Meer over Mounir…

Tim Hamaker

Tim Hamaker is docent maatschappijleer op de Bergense Scholen Gemeenschap en bevlogen initiatiefnemer van ‘de Werkzame School’. Hij vertelt over “Waarom we allemaal van jongs af aan discrimineren en waarom je juist in het onderwijs daar aandacht aan met besteden” en over zijn ideeën voor een gezamenlijke en praktische uitvoering.

14.15-16.00 uur  Twee workshoprondes

Onderaan dit programma meer informatie over de workshops per rond. Geef bij het aanmelden, per workshopronde, je nummer 1, 2 en 3 voorkeur aan!

16.00-17.00 uur  Terugkoppeling, afsluiting, hapje, drankje

Na de workshops zien we elkaar voor een terugkoppeling over de workshops: wat sprak aan? Voor herhaling vatbaar? Wat neem je mee naar huis? Tenslotte sluiten we graag met u af met een hapje en een drankje.

Wij hopen u te zien op dinsdag 26 juni!

Inschrijven kan via info@art1nhn.nl.
Geef voor allebei de workshopronden je top 3 van te volgen workshops aan!

De workshops

Workshopronde 1  / 14.15 – 15.05 uur

1.1 Mounir Samuel
Na zijn inleidende woord is dit het moment om in gesprek te gaan met Mounir. Zijn workshop zal ‘de grenzen voorbij’ heten en gaan over geslacht, gender en geaardheid. “Ik wil docenten tools geven om hun gedachten over deze thema’s aan te scherpen en hunzelf en hun leerlingen in deze kwesties beter te begrijpen en verstaan.” Bewegen binnen- en omgaan met diversiteit zijn een rode draad in het leven van Mounir. Dat maakt hem een meester in het voorhouden van een spiegel. Meer over Mounir…

1.2 Kim Entius KIC
Het lesprogramma KIC is ontstaan vanuit de gedachte dat leerlingen zich veilig moeten voelen op school. KIC richt zich op de hele klas, dus iedereen doet mee. Ervaar tijdens onze workshop hoe wij de groep weten te prikkelen om met elkaar te delen en onderwerpen op bijzondere wijze bespreek-baar te maken. De basis ligt voor ons in de sociale vaardigheden (SEL). Naast het lesprogramma maken wij gebruik van de KIC web-applicatie. De web-app geeft inzicht in de sociale veiligheid/ emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Meer over KIC-training…

1.3 IZI Solutions
IZI Solutions is een sociaal innovatiebureau dat innovatieve oplossingen biedt om raciale en sociale gelijkwaardigheid te bevorderen. Dit doen zij door middel van bewustwording, gedragsverandering, organisatieadvies en beleidsbeïnvloeding.
et de workshop Microagressies geeft IZI enerzijds praktisch inzicht in het herkennen van microagressies op school en in de klas en anderzijds handelingsperspectieven hoe te reageren bij microagressies. Meer over IZI Solutions…

1.4 Marten Bos – Diversiteitskaarten
Met de Diversiteitskaarten biedt Marten een concrete en ervaringsgerichte methodiek aan om diversiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken op school en in de klas. De diversiteitskaarten vormen een beproefde methode die voortkomt uit vele jaren werkervaring met diversiteit op alle vlakken (etnische, gender, seksuele, levensbeschouwelijke, fysieke mogelijkheden, klasse, etc.).
In de eerste ronde gaat het vooral om aandacht geven aan de aanwezige diversiteit. In de tweede ronde wordt er ingezoomd op botsende normen en waarden, en hoe de methode daarbij kan worden ingezet. Meer over Diversiteitskaarten…

1.5 Fouad Lakbir en Soufiane Moussouli
Verhalen delen is bruggen bouwen. In de storytelling workshop worden persoonlijke verhalen gedeeld, en als we een herkenning vinden in de ander zijn verhaal, dan ben je voor even hetzelfde. Je leert vertellen, maar je leert vooral luisteren. ‘The enemy is the one whose story you don’t know!’ Meer over het Storytelling Centre…

Workshopronde 2 / 15.10 – 16.00 uur

2.1 Artiance Wat Doe Jij? Interactieve schoolvoorstellingen
Pesten, seksualiteit, groepsdruk, alcohol, diversiteit; het zijn onderwerpen waar jongeren veel mee bezig zijn maar waar niet altijd makkelijk over wordt gepraat. De interactieve voorstellingen van Artiance -Wat doe jij?- maken ingewikkelde thema’s op een speelse en uitdagende manier bespreekbaar. Jonge acteurs uit Alkmaar en omgeving spelen herkenbare situaties na in de klas en dagen de jongeren meteen uit mee te denken en zich uit te spreken. Meer info via www.artiance.nl/wat-doe-jij

2.2 New Urban Collective en Black Archives
The Black Archives zet zich in voor het belichten van onderbelichte delen uit de geschiedenis, als slavernij en kolonialisme. Onderwerpen als racisme en discriminatie worden middels kunst en interactieve rondleidingen bespreekbaar gemaakt. In de workshop gaan we in gesprek over manieren waarop kunst en archieven kunnen worden gebruikt om deze onderwerpen, zowel in de geschiedenis als hoe ze nu nog doorspelen in de maatschappij, aan te bieden in het Voortgezet Onderwijs. Meer over The Black Archives…

2.3 Gemma Molenaar – Diversiteit & leerlingparticipatie
Sinds twee jaar werkt het Stedelijk Dalton College samen met vredesbeweging MasterPeace die soft power (dans, muziek en kunst) inzetten om mensen nader tot elkaar te brengen. Op het Dalton College zijn leerlingen bezig om zelf acties te bedenken waarbij ze zich inzetten voor meer saamhorigheid en verbinding in de gemeenschap. Bekend maakt bemind. In deze workshop zal Gemma Molenaar (coördinatrice op het SDCA) verder ingaan op het wat en hoe van deze projecten en zal er ruimte zijn voor dialoog over hoe je jongeren van 12-18 kan motiveren om zich hiervoor in te zetten.

2.4 Gerard Kooistra: Filosofisch onderzoeken
In een filosofisch gesprek gaan de deelnemers op zoek naar de vooronderstellingen die liggen onder hun uitspraken over gedachtes en ervaringen. Ze spreken zich uit en bevragen elkaars argumenten. Doel van het gesprek is om de multiperspectiviteit te erkennen en deze verdiepend te onderzoeken. De taak van de gespreksleider is vanuit een radicale neutraliteit argumenten op tafel te krijgen.
Gerard Kooistra is theatermaker en volgde de opleiding Filosoferen met kinderen en jongeren van het ISVW.

2.5 Marten Bos – Diversiteitskaarten
Zie de informatie bij de eerste workshopronde. In deze tweede ronde wordt er ingezoomd op botsende normen en waarden, en hoe de methode daarbij kan worden ingezet.

Inschrijven kan via info@art1nhn.nl.
Geef voor allebei de workshopronden je top 3 van te volgen workshops aan!

Ga naar de inhoud