Wat doen we met Piet?

Veel scholen houden zich bezig met de metamorfose van Piet in het Sinterklaasfeest. 

De elementen die door een grote groep als racistisch wordt ervaren, worden langzaamaan, of rigoureuzer, veranderd of verdwijnen. 

Met als doel dat het Sinterklaasfeest een feest wordt voor iedereen!

Art.1 NHN is daar een voorstander van. Graag helpen wij daarom de scholen die zich er mee bezig houden, of zich er mee bezig wíllen houden, met dit overzicht van handvatten om tot zo’n feest voor alle kinderen te komen.

Toollkit De Vreedzame School

De Vreedzame School benadert het dilemma als een conflict, zoals het bij de Vreedzame School vaker over ‘een conflict’ gaat. Waar dus ook op de Vreedzame School manier mee kan worden omgegaan. Zij stellen dat de vraag of er terecht wordt gerefereerd aan de slavernij en racisme niet eens perse relevant is, maar dat het vooral gaat om de vraag “of men de kwestie rondom Zwarte Piet ziet als een conflict dat opgelost moet worden, of als een kritiek die genegeerd kan worden (…)”. En de vreedzame school antwoord daar natuurlijk ‘nee’ op.
In hun toolkit ‘Zwarte Piet: een conflict?‘ beschrijven zij een stuk geschiedenis, en de manier waarop er vanuit de Vreedzame school naar het conflict wordt gekeken. Het geeft tips over hoe je met je team het onderwerp aan kunt snijden (want ook binnen de groep leerkrachten kunnen er grote verschillen van mening bestaan). Het geeft een voorbeeld van hoe je een bijeenkomst met ouders (en leerkrachten) hierover kunt organiseren én een lesbrief over hoe je de discussie met de groepen 6/7/8 kunt aangrijpen om thema’s als discriminatie en slavernij te bespreken, en over hoe je deze kinderen kunt laten nadenken over een oplossing in het Zwarte Pieten probleem (en daarover de directie laten adviseren).

Toolkit Art.1 Midden Nederland

Art.1 Bureau Discriminatiezaken Midden Nederland ontwikkelde ook een speciale toolkit om in te spelen op de discussie rondom Zwarte Piet. Art.1 MN luistert naar de bezwaren die er leven rondom de figuur Zwarte Piet en wil middels deze toolkit ideeën aanreiken die tegemoet komen aan de bezwaren, zonder dat het de essentie van het sinterklaasfeest aantast.
In de toolkit vindt u onder andere een verzameling van ideeën van Piet 2.0, want als Piet gaat veranderen, hoe kan hij/zij er dan uitzien, en in welke context? Verder in de toolkit een inspiratie op het gebied van verhalen, liedjes, gedichten, workshops en achtergrondinformatie. Klik door naar de toolkit.

Lessenpakket Nederland Wordt Beter

De stichting Nederland Wordt Beter heeft een, door de Vrije Universiteit van Amsterdam zorgvuldig ontwikkeld, lessenpakket beschikbaar gesteld. Het bestaat uit vier lessen van 20 minuten, bestemd voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De lessen bespreken de geschiedenis van Sint en Piet, het hoe&wat van een karikatuur en ten slotte wat er wél en wat er níet leuk is aan het Sinterklaasfeest.
De vraag waar de laatste les mee eindigt is: hoe kunnen we het feest zo veranderen, dat het voor iedereen leuk is? Net als in de toolkit van De Vreedzame School worden ook hier de kinderen meegevraagd om mee te denken. Zo komen er én goede (verrassende (simpele)) oplossingen en ideeën naar boven, én wordt er op een speelse manier draagvlak gecreëerd voor verandering.
De informatie die de lessen geven kunnen aansluiten bij het lessenvoorbeeld van De Vreedzame School.
Hier kunt u een interview lezen met de makers van het pakket, en ook met de directeur van de basisschool die het al heeft uitgeprobeerd.

Lessenpakket Nederland Wordt Beter

“Maar dan kloppen de liedjes niet meer!”. Ja, inderdaad. En daarom zijn er nu ook nieuwe liedjes! Paul Passchier en Thedo Keizer hebben 25 van de bekendste Sinterklaasliedjes erbij gehaald, en deze met zo min mogelijk wijzigingen omgetoverd tot eigentijdse liedjes, zonder potentieel kwetsende teksten en illustraties (discriminatievrij), zonder ouderwetse woorden die geen kind begrijpt (toegankelijk), zonder angstaanjagende teksten (positief en veilig. Iederéén is wel eens stout, en níemand hoeft naar Spanje).

Anderen deden het zo

De gezamenlijke schoolbesturen van een aantal scholen in Den Haag hebben in 2015 het voor­touw genomen in de emancipatie van Piet. Zij geven richtlijnen en daarnaast vrijheid in hoe die richtlijnen in te vullen. Het overkoepelende doel dat zij daarbij stellen is ‘een sinterklaasfeest waar iedereen zich in kan vinden’. Hier leest u de communicatie van het bestuur naar de scholen daarover. Hier leest u de communicatie daarover, van het bestuur naar de scholen.
De gezamenlijke schoolbesturen van een aantal scholen in Den Haag hebben in 2015 het voortouw genomen in de emancipatie van Piet. Zij geven richtlijnen en daarnaast vrijheid in hoe die richtlijnen in te vullen. Het overkoepelende doel dat zij daarbij stellen is ‘een sinterklaasfeest waar iedereen zich in kan vinden’. Hier leest u de communicatie van het bestuur naar de scholen daarover. Hier leest u de communicatie daarover, van het bestuur naar de scholen.

Wat doen we met Sinterklaasliedjes voor iedereen?

Skip to content