Bekend maakt bemind! Alkmaar ontmoet…

De gemeente Alkmaar heeft een motie aangenomen waarin opgeroepen wordt om gemeentegesprekken te gaan voeren waarbij inwoners van Alkmaar bewust worden van hun vooroordelen over mensen die, op wat voor manier dan ook, anders zijn dan zijzelf.
Art.1 Noord-Holland Noord en de bibliotheek Kennemerwaard hebben een plan opgesteld om op verschillende plekken die gesprekken te organiseren. Tussen buren, met mensen die te maken hebben met vooroordelen of discriminatie, in dialoog, met eten of een kop koffie: op diverse manieren wordt er met elkaar gepraat en zeker ook geluisterd. Iedereen heeft immers een verhaal.
Het doel is dat vooroordelen verdwijnen en verbinding wordt gemaakt. Zo ontstaat een meer vreedzame en begripvolle samenleving.
De gemeente lanceert een campagne die ook over dit thema gaat. De gesprekken gaan de komende maanden plaatsvinden.
Art.1 NHN en de bibliotheek starten de gesprekken in de Vredesweek, op donderdag 24 september.
Ga naar de inhoud