Jaarbericht 2014: Hoogste aantal meldingen ooit!

Het vorige week gepubliceerde Jaarbericht 2014 van Art.1 Bureau iscriminatiezaken Noord-Holland Noord, geeft een duidelijke stijging aan van het aantal meldingen van discriminatie. “Het hoogste in onze geschiedenis,” laat directeur Luc Hofmans weten.

Ras en afkomst voornaamste grond

Ras en afkomst waren de meeste genoemde discriminatie­gronden. Deze trend in de jaarcijfers wordt onderschreven door het landelijke rapport ‘Ervaren discriminatie Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit maart 2014.

Koppeling meldingen, onderzoek en voorlichting

Hofmans: “Art. 1 legt zich steeds meer toe op een koppeling tussen meldingen, onderzoek en voorlichting. Naar aanleiding van de meld- en onderzoekscijfers zijn we direct meer aandacht gaan vragen voor discriminatie op ras en afkomst.

De training ‘Brown Eyes, Blue Eyes’ is daar een voorbeeld van. Deelnemers kunnen in die training zelf ervaren welke invloed huidskleur heeft op de beleving van onze samenleving en leren hier bewuster mee omgaan.”

Scholenonderzoek

Het Bureau Discriminatiezaken was in 2014 ook actief op de scholen en (sport)verenigingen van Noord-Holland Noord. “Voorlichting en training hebben alleen effect als ze worden ondersteund door beleid, dat wordt gedragen door bestuur, managers en docenten,” legt Hofmans uit. Het onderzoek ‘Discriminatie-ervaringen en tolerantieklimaat op scholen’ uit 2012, kreeg afgelopen jaar een vervolg. Het rapport met de conclusies uit dat vervolg­onderzoek, wordt binnenkort gepubliceerd.

‘Verborgen’ discriminatie

Dat onderzoek ook ‘verborgen’ discriminatie aan het licht kan brengen, blijkt uit het onderzoek ‘PowerVrouw!’. Responderende vrouwen gaven bijna allemaal aan ervaring met ongelijke behandeling te hebben. Terwijl het aantal meldingen op grond van geslacht, dat slechts beperkt laat zien.

Lees hier het volledige Jaarbericht 2014 van Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord.

Ga naar de inhoud