Jaarbericht 2015 - Geen melding, wel discriminatie

Art.1 NHN heeft haar verslag over 2015 uitgebracht met daarin alles over onze meldingen, onderzoeken, voorlichtingen, initiatieven en samenwerkingen.

Afgelopen jaar was het jaar van de landelijke overheids­campagne ‘ik zet een streep door discriminatie,’ die tot 2017 zal worden herhaald. Met de campagne wil de overheid een duidelijk signaal afgeven: aandacht voor discriminatie blijft belangrijk!

Geen melding, wel discriminatie
Het lijkt harder dan ooit nodig ons uit te spreken tegen discri­minatie. Want al laten de cijfers een daling zien van het aantal meldingen (een landelijke trend) het aantal discriminatie-ervaringen daalt niet.

Het rapport van Ateno, Bureau voor Criminaliteitsanalyse ‘Discriminatie van aangifte tot vervolging – 2015’ laat zien dat 1 op 3 Nederlanders discriminatie ervaren. Kijken we naar de moslimgemeenschap, dan hebben we het over 3 op 4 mensen die discriminatie ervaren. Deze onderzoekscijfers zijn al jaren stabiel.

In het werkveld merken wij dat diverse groepen weinig vertrouwen hebben in de wil van de overheid om discriminatie daadwerkelijk aan te pakken. Mensen ervaren meer polarisatie in de samenleving en in de politiek en zien in dat klimaat weinig heil in melden.

Meer lezen? Hier vind je het complete Jaarbericht 2015.

Ga naar de inhoud