Jaarbericht Art.1 NHN 2017

Recent verscheen het verslag van Art.1 NHN over het jaar 2017. 

De activiteiten van ons antidiscriminatiebureau hadden in 2017 dezelfde doelstelling als voorgaande jaren: klachtenbehandeling, informatieverschaffing en het aanreiken van input aan beleidsmakers, allemaal in het kader van het bestrijden van discriminatie en uitsluiting.

Aandacht voor preventie,onderzoek en beleid

We hebben afgelopen jaar samengewerkt met bestaande en nieuwe partners zoals de GGD en nieuwe aandachtsvelden verkend. Het geheel levert meer dan genoeg stof op om binnen gemeentes en andere organisaties de aandacht te kunnen richten op preventie, onderzoek en beleidsvoorstellen en minder op incidenten.

Werk aan de winkel

Graag ondersteunen en adviseren wij bestuurders en de ambtelijke organisaties bij het passend bestrijden van discriminatie. Discriminatie bestaat bepaald niet alleen uit de Zwarte Pietendiscussie, de resultaten uit het onderzoek onder het voortgezet onderwijs laten dit duidelijk zien! Er is werk aan de winkel en wij doen graag mee.

Medewerkers, vrijwilligers en bestuur van het antidiscriminatiebureau zetten zich met hart en ziel in voor onze doelstellingen en leveren daarmee een bijdrage aan gemeentes waarin respect en dialoog gewoon zijn en aan een land van en voor een verscheidenheid aan Nederlanders.
Een speciaal woord van dank voor de 20 deelnemers aan de Levende Boeken ‘Human Library’ in het najaar van 2017. Het vraagt kracht van een individu om bestaande vooroordelen te onderkennen en het vraagt nog veel meer kracht om daarover de dialoog aan te gaan, petje af.

Download hier het volledige Jaarbericht 2017.

Ga naar de inhoud