Voor wie is de dameskleedkamer?

Lees hier over onze kick-ass meldster en over het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens

Sportschool moet transgendervrouw toegang geven tot de dameskleedkamer.

Vorige week kregen wij het oordeel binnen van het College voor de Rechten van de Mens. Daarin werd onze meldster, een transgendervrouw, in het gelijk gesteld: de sportschool waar zij wilde sporten, heeft haar onterecht de toegang ontzegt tot de vrouwenkleedkamer. Daarmee maakten zij volgens het College een verboden onderscheid. 

Wat was er gebeurd?

Onze meldster heeft genderidentiteit die is tegengesteld aan haar geboortegeslacht: zij identificeert zich niet als man, maar als vrouw.

Zij had een abonnement bij sportschool afgesloten. Echter, haar werd verboden om zich om te kleden in de dameskleedkamer. ‘Dat is nu eenmaal ons beleid’. Ook gaven zij aan bang te zijn dat ‘andere dames het vervelend zouden vinden’ (dit hadden zij nog niet onderzocht).

Zij kwam met deze ervaring bij ons en wij zijn een wederhoorprocedure gestart. Daarin vroegen wij de sportschool om een reactie op deze melding. In hun schriftelijke reactie bevestigde de sportschool dat meldster inderdaad niet in de dameskleedkamer mag. Dit zouden ze pas toestaan na een geslachtsveranderende operatie. Tot die tijd mocht zij in de herenkleedkamer en als zij er voor koos dit niet te willen, kon ze altijd nog kiezen om te kleden op de wc of bij haar thuis voor vertrek.

Art.1 NHN besloot samen met meldster om het College voor de Rechten van de Mens om een oordeel te vragen of dit besluit van de sportschool indruist tegen de bestaande Gelijke Behandelingswetgeving. 

Wat zei het College?

En nu ontvingen wij dus het oordeel: het College oordeelt dat de sportschool verboden onderscheid heeft gemaakt jegens meldster op grond van geslacht. Sinds de invoering van de Transgenderwetgeving is de ‘aanpassing van het lichaam’ niet meer een vereiste om in het andere geslacht erkend te worden (gelukkig!). Meldster is een vrouw en moet zodanig behandeld worden. Het is deze, en dus ook andere, sportschool niet toegestaan om meldster de toegang tot de dameskleedkamer te ontzeggen.

Sportscholen moeten transvrouwen toegang geven tot de dameskleedkamer. Ze kunnen ervoor kiezen is om aparte hokjes te realisteren binnen alle kleedkamers. Op deze manier kunnen zowel cis- als transgendervrouwen- en -mannen zelf de keuze maken zich om kleden in de kleedkamer die overeenkomt met hun genderidentiteit.

Op www.mensenrechten.nl/oordelen is binnenkort het hele oordeel te lezen. Het gaat om oordeelnummer 2021-139

De Transgenderwetgeving kwam er niet zomaar! 

Daaraan vooraf ging een jarenlange politieke strijd van het Transgendernetwerk Nederland en haar bondgenoten. 

Lees hier meer, over wat er aan vooraf ging, over wat ze hebben bereikt, en over wat ze nog willen bereiken. Opdat de erkenning  voor de wet van transgenderpersonen in Nederland compleet is.  

Ga naar de inhoud