Deze zomer lanceerde Mee & De Wering de website www.veiligehavenalkmaar.nl

Dit is een website voor bi-culturele LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi-seksuelen, transgenders, intersekse personen). Deze groep kent haar eigen specifieke lastige situatie; niet alleen vanwege een worsteling met seksuele identiteit, maar ook met een culturele achtergrond en omgeving die seksuele diversiteit afwijst. Maandag 14 september 2020 zond de NPO hierover nog de documentaire ‘Mans Genoeg’ uit.

De problematiek zorgt er voor dat een aantal van hen een dubbelleven leidt en dus niet zichzelf kan zijn. Instanties die dat herkennen en mensen daarbij kunnen ondersteunen zijn dus van groot belang.
De gemeente Alkmaar heeft daarom Veilige Haven Alkmaar geïnitieerd. Al twee bijeenkomsten waren er bij Art.1 NHN, waar hulpverleners en jongerenwerkers werden getraind in het ontwik­kelen van hun sensitiviteit en herkenning richting deze kwetsbare groep.

Stichting MEE & De Wering is de coördinator van het project, en heeft daar ook een Veilige Haven team. Je kunt via www.veiligehavenalkmaar.nl bij hen terecht met al je vragen en verzoeken. Contactpersonen zijn Mirthe Vroling, m.vroling@meewering.nl, en Meltem Bartels, m.bartels@meewering.nl

“Mans genoeg: een portret van Said Zankoua, een bi-culturele homoseksuele man, die afgelopen mei op dertigjarige leeftijd stierf. Een LHBTI activist, een zoon, een broer, een vriend. Via de verhalen van vrienden krijgt de kijken een beeld van zijn fantastische eigenschappen, van zijn dubbelleven, van het zware verdriet dat hij met zich meedroeg. Tegelijkertijd wordt er gefilosofeerd over hoe het kan dat de LHBTI community nog zoveel te maken heeft met miskenning en agressie, en over hoe dat beter kan.”

Ga naar de inhoud