Jaarbericht 2016: agressie treft vooral moslims en homo’s

Uitsnede Jaarbericht 2016 in beeldEr ligt een nieuw verslag over alle meldingen, onderzoeken, voorlichtingen, initiatieven en samenwerkingen van Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (Art.1 NHN). Hun jaarbericht 2016 laat zien dat het aantal meldingen van discriminatie nog altijd constant is. Afkomst, huidskleur en geloof liggen in ruim 60% van de gevallen ten grondslag aan de discriminatie-ervaringen in Noord-Holland Noord. Moslims en homoseksuele mannen krijgen het vaakst te maken met verschillende vormen van agressie.

Scholen en werkgevers blijven achter

In het verslag van Art.1 NHN is precies terug te lezen welke gronden een belangrijke rol spelen bij discriminatie en in welke domeinen deze veelal wordt ervaren. Ook belangrijke bevindingen uit onderzoeken worden in het jaarbericht gedeeld. Zo bevestigd onderzoek onder jongeren dat zij al vanaf hun middelbare schooltijd discriminatie ervaren, veelal op grond van een dubbele nationaliteit en/of een andere afkomst. De ondersteuning door scholen, maar ook werkgevers tijdens bijbaantjes en stages, wordt veelal niet als adequaat gezien. Ook in hun zoektocht naar een voltijdbaan ervaren jongeren met een migrantenafkomst minder kansen dan hun ‘Hollandse’ medestudenten, ongeacht hun opleidingsniveau.

Investeren in verbinding

Er is steeds minder vertrouwen in de politiek en de politie. Burgers zien het nut van melding doen niet. Zij vergroten liever hun weerbaarheid en leren omgaan met vooroordelen om het leefbaar te houden. Art.1 NHN koos daarom in 2016 bewust voor trainingen op dat gebied. In totaal werden afgelopen jaar bijna 1.700 mensen bereikt met de voorlichtingen en trainingen. Ondanks de toenemende polarisatie blijken nog veel scholieren, burgers, docenten, jongerenwerkers, politiefunctionarissen en andere professionals investeren in verbinding met elkaar.

Jaarbericht 2016Lees hier het complete Jaarbericht 2016 van Art.1 bureau discriminatiezaken Noord-Holland Noord.