150 jaar Keti Koti!

Aan de slag op scholen met koloniaal verleden

WAT KUNNEN SCHOLEN DOEN RONDOM HET THEMA KETI KOTI/KOLONIAAL VERLEDEN?

Dit jaar, op 1 juli 2023, gaan we herdenken en vieren dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. Ons gezamenlijk koloniaal verleden is een onderwerp waar wij veel belang aan hechten, ook omdat het vandaag de dag nog steeds van invloed is op onze maatschappij. Denk daarbij bijvoorbeeld aan racisme.

Daarom zetten wij ons er op allerlei manieren voor in dat Keti Koti, en in bredere zin ons koloniale verleden, zo breed mogelijk in onze regio wordt opgepakt. 

INPUT EN INSPIRATIE

Ook op scholen! Misschien een cultuurfeest rondom 1 juli? Een voorlichting in de klas? Het thema inzetten als inspiratie in de kunstvakken? Muziekworkshop? Museumbezoek? Met deze mail, een verzameling aan materiaal vanuit allerlei organisaties, hopen wij jullie input en inspiratie te geven om de leerlingen met het thema aan de slag te laten gaan. 

VOORLICHTING MYSTERY GUEST

https://art1nhn.nl/voorlichten/ Onze voorlichters geven gastlessen met een ‘mystery guest’, en dan in dit geval een nazaat van een tot slaafgemaakte. Aan de hand van stellingen vertelt onze gast over hoe zij discriminatie ervaart, en praat met de leerlingen over hun ervaringen hiermee en gedachten hierover.

VOORLICHTING SLAVERNIJVERLEDEN

https://www.kinderherdenking-slavernijeducatie.nl/

De stichting kinderherdenking slavernijeducatie geeft voorlichtingen op zowel basis- als voortgezet onderwijs. Op hun website staat dat ze voor scholen in Amsterdam zijn, maar ik heb expliciet gevraagd of het ook in NHN kan, en zij reageerden daarop zeer positief.

Kosten die aan hen verbonden zijn: €75 per les plus reiskosten.

MUSEUMTIPS IN NOORD-HOLLAND NOORD

 Stedelijk museum Alkmaar

In het Stedelijk Museum is tot 19 maart te zien, met een speciaal aanbod voor scholen: https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/nu-te-zien/nu-te-zien/plantage-alkmaar-alkmaar-in-suriname-1745-heden

Nadat deze tijdelijke tentoonstelling is geweest, gaat het museum aan de slag met een níeuwe vaste collectie, waarin nu het veel-meerstemmige verhaal van ons koloniale verleden wordt verteld. Deze is vanaf februari 2024 weer te bezoeken met schoolklassen.

Zuiderzee museum Enkhuizen

Heeft nog niet zo lang deze tentoonstelling: Pakhuis vol verhalen, de vele stemmen van de VOC | Zuiderzeemuseum, staat voor groep 7 en 8.

KIJKTIPS

Klokhuis, Willem Wever en het Jeugdjournaal barsten van de mooie afleveringen en fragmenten. Ze leggen dingen prachtig uit en/of zijn een aanleiding om een onderwerp als ‘waarom een excuus’ of ‘waarom wordt ‘slaven’ ‘tot slaaf gemaakten?’ verder te bespreken in de klas. Hier een greep uit het aanbod:

KETI KOTI KUNST: OPROEP AAN DE KUNSTVAKDOCENTEN

Het lijkt ons zo tof: een opdracht bij tekenen of handvaardigheid, theater, muziek of anderszins kunst: Maak een kunstwerk/performance met het thema ‘Koloniaal Verleden’ of ‘Keti Koti’. Wil je overleggen of meer informatie? mail naar fbroeze@art1nhn.nl

IN COMBINATIE MET ANDERE VAKKEN?

Het mooiste is dit natuurlijk in combinatie met dat het onderwerp behandelt wordt bij geschiedenis en of maatschappijleer/ burgerschap. Ook kunnen de kijk en luistertips op deze pagina worden ingezet als  bovenstaande filmpjes wellicht genoeg input om een kunstwerk op te baseren. Het lijkt ons fantastisch als leerlingen onderzoek doen naar een van deze thema’s en hun bevindingen tot uiting brengen in een kunstvorm.

LUKT DAT VOOR 1 JULI? LAAT HET WETEN!

We snappen: jullie hebben allang een planning. Dus waarschijnlijk lukt het niet meer voor deze 1 juli. Maar misschien ook wel! Als dat zo is, dan willen we dat zo graag weten! Om te komen kijken, en om aandacht aan te geven op onze sociale kanalen. En ook kunnen we dan misschien een expositie organiseren bij , en misschien ook om een neem dan ajb contact op met ons, want misschien kunnen we dan een expositie in een bibliotheek bij uw school in de buurt organiseren!

WAAROM 150 EN NIET 160 JAAR?

Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden, toenmalige koloniën van het Nederlands Koninkrijk, bij wet afgeschaft. Toch moest een groot deel van de tot slaaf gemaakten hierna onder staatstoezicht nog 10 jaar lang op de plantages blijven werken om de “schade van deze maatregel” te beperken voor de plantagehouders. Om die reden is voor velen in het toenmalige koninkrijk de slavernij pas daadwerkelijk ten einde gekomen in 1873. Op 1 juli 2023 is dat 150 jaar geleden.

ELK JAAR KETI KOTI

We beseffen dat we voor de schoolplanning dit jaar laat zijn met deze mail. Dus 1 juli 2023 is misschien te dichtbij om hier nu nog iets mee te doen. Maar gelukkig is het gewoon élk jaar weer Keti Koti 😊

Daarnaast heeft de rijksoverheid het 1 juli 2023 t/m 1 juli 2024 uitgeroepen tot ‘het nationale herdenkingsjaar’, wat o.a. betekent dat er dit hele jaar ook speciale subsidies beschikbaar zijn.

Ga naar de inhoud