Meldingen Discriminatie 2016

Factsheet met landelijk overzicht van gemelde discriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) in 2016

Ter gelegenheid van de internationale dag tegen racisme, 21 maart, publiceert de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) het Factsheet Discriminatie 2016. Een factsheet met cijfers en toelichtingen over klachten en meldingen die bij ADV’s zijn binnengekomen in 2016.
Er zijn 4.596 meldingen over discriminatie geregistreerd. Dat is bijna 1% meer dan in 2015. Al jarenlang gaan de meeste meldingen over discriminatie op grond van ras / etnische afkomst en dat is ook dit jaar weer zo (1.937x).

Bijna de helft daarvan betreft opmerkingen en scheld­partijen; de andere helft gaat over uitsluiting van diensten of voorzieningen, beperkte toegankelijkheid en onderscheid door het toepassen van regels.

Meldingen vanwege seksuele gerichtheid zijn ten opzichte van 2015 flink gestegen. Datzelfde geldt voor de grond politieke gezindheid. Dit is te verklaren door de situatie die in Nederland ontstond na de mislukte staatsgreep in Turkije.
Circa 7% van het totaal aantal meldingen betreft godsdienst. Meestal zijn deze vanwege het islamitisch geloof.

De ADV’s registreren ook de terreinen waarop de discriminatiemeldingen zich afspelen. De arbeidsmarkt is hier al jaren de meest genoemde categorie. Wel is het aantal dit jaar gedaald. Zaken die zich voordoen op de arbeidsmarkt zijn respectievelijk het meest op de gronden ras, leeftijd, geslacht en godsdienst gebaseerd. Het terrein publieke en politieke opinie (waaronder uitspraken van politici en columnisten vallen), is flink gestegen.

In de factsheet zijn ook cijfers opgenomen over de manier waarop de gemelde discriminatie zich heeft geuit. Daarnaast staat een aantal voorbeelden van zaken beschreven.

Uit onderzoek blijkt dat veel discriminatie incidenten nergens worden gemeld en daardoor buiten de registraties blijven. Dit jaaroverzicht is mede daarom één van de bronnen waar naar gekeken moet worden om een meer volledig beeld van discriminatie in Nederland te krijgen.

Factsheet Discriminatie 2016 ADV’s LVtD mrt 2017

Laatste nieuws

Wij krijgen vrij op 1 juli

1 juli nationale feestdag. Wij zijn vóór. Wij, de medewerkers van Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN, en nog veel meer organisaties in Nederland, geven op 1 juli een statement af. Ons bureau is gesloten en we

Lees verder »

Monitor Discriminatie 2021

Wederom stijging discriminatiezaken in eenheid Noord-Holland 2021 Vandaag publiceren wij de Monitor Discriminatie 2021: eenheid Noord-Holland. Hierin staat informatie over het aantal  discriminatieklachten en -registraties van de drie antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), de politie en het College

Lees verder »

Skip to content