Oriëntatie op het primair onderwijs

Op verzoek van de gemeente Hoorn verdiepen wij ons in het primair onderwijs en hun visie op het (leren) omgaan met diversiteit. Hieronder een samenvatting van de rapportage van de eerste weboriëntatie.

Bewuste voorbereiding op maatschappij
De oriëntatie op de websites van de 26 basisscholen in de gemeente Hoorn laat zien dat scholen heel bewust bezig zijn met hun kinderen ‘voorbereiden op de maatschappij’. Aan het feit dat die maatschappij ook ‘divers’ is wordt per school in meer of mindere mate aandacht besteed. De competenties en voorwaarden die hiervoor als wenselijk worden gezien zijn groot in aantal en heel divers: Nieuwsgierigheid, openheid, verbinding, inlevingsvermogen, respect voor verschillen en zelfvertrouwen zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

Over de 26 scholen komen de genoemde wenselijke competenties en voorwaarden in grote mate overeen. Een groot deel van die competenties vallen onder de noemer sociaal emotionele ontwikkeling. Voor een ander belangrijk deel gaat het over kennisontwikkeling, over wereldoriëntatie, geschiedenis, mediawijsheid.
Veel scholen maken gebruik van een programma om vorm en inhoud te geven aan het ontwikkelen van al die gewenste competenties. De Vreedzame School is het programma dat voor de sociaal emotionele ontwikkeling het meest wordt ingezet, door 13 van de 26 scholen. Het is een methode die in groep 1 t/m 8 een programma heeft, en die in grote mate aansluiten bij het voorbereiden op een diverse maatschappij. Voor kennis over andere culturen en godsdiensten en het leren van vaardigheden als debatteren, mediawijsheid, meningsvorming, worden de programma’s Humanistisch Vormend Onderwijs en Trefwoord het meest genoemd. Scholen die geen gebruik maken van deze vaakst genoemde methoden hebben uiteraard wel op een andere manier invulling gegeven aan hun visie op sociaal emotionele ontwikkeling en kennis over de wereld.

Vragen die door deze oriëntatie nog niet zijn beantwoord zijn:

  • Hoe tevreden zijn de scholen, de leerkrachten met de resultaten van hun methoden?
  • Wat zijn de problemen waar scholen, leerkrachten, ouders, in de praktijk tegen aanlopen?
  • Zijn er methoden die ontzettend goed werken, en waarom doet niet iedereen dat dan?
  • Kunnen leerlingen zich straks echt goed bewegen en leven in een diverse maatschappij?

Daarnaast valt op dat de leerkracht als rolmodel niet vaak wordt genoemd op de websites. En als dit wel wordt genoemd, dan is dat niet in het kader van ‘het omgaan met verschillen’. Dit is een mogelijke blinde vlek wat een potentieel onderwerp is voor vervolg onderzoek.

Klik hier door voor de volledige rapportage ‘Voorbereiden op verschillen’.

Laatste nieuws

Vredesweekthema 2024: Vrede Nu!

Vredesweekthema 2024: Vrede Nu! Dit jaar is het Vredesweekthema ‘Vrede Nu!’ In een tijd waar de berichten over oorlog in het buitenland weer bovenaan de nieuwspagina’s staan en ook in Nederland de onvrede en onverdraagzaamheid

Lees verder »

Naamswijziging per 1 januari 2024

Art1.NHN wordt Discriminatie.nl! Per 1 januari 2024 gaat Art.1 Noord Holland Noord verder onder de naam Discriminatie.nl Noord Holland Noord. Vanuit ons vertrouwde kantoor met een professioneel en betrokken team zetten wij ons in om

Lees verder »

Ga naar de inhoud