Oriëntatie op het primair onderwijs

Op verzoek van de gemeente Hoorn verdiepen wij ons in het primair onderwijs en hun visie op het (leren) omgaan met diversiteit. Hieronder een samenvatting van de rapportage van de eerste weboriëntatie.

Bewuste voorbereiding op maatschappij
De oriëntatie op de websites van de 26 basisscholen in de gemeente Hoorn laat zien dat scholen heel bewust bezig zijn met hun kinderen ‘voorbereiden op de maatschappij’. Aan het feit dat die maatschappij ook ‘divers’ is wordt per school in meer of mindere mate aandacht besteed. De competenties en voorwaarden die hiervoor als wenselijk worden gezien zijn groot in aantal en heel divers: Nieuwsgierigheid, openheid, verbinding, inlevingsvermogen, respect voor verschillen en zelfvertrouwen zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

Over de 26 scholen komen de genoemde wenselijke competenties en voorwaarden in grote mate overeen. Een groot deel van die competenties vallen onder de noemer sociaal emotionele ontwikkeling. Voor een ander belangrijk deel gaat het over kennisontwikkeling, over wereldoriëntatie, geschiedenis, mediawijsheid.
Veel scholen maken gebruik van een programma om vorm en inhoud te geven aan het ontwikkelen van al die gewenste competenties. De Vreedzame School is het programma dat voor de sociaal emotionele ontwikkeling het meest wordt ingezet, door 13 van de 26 scholen. Het is een methode die in groep 1 t/m 8 een programma heeft, en die in grote mate aansluiten bij het voorbereiden op een diverse maatschappij. Voor kennis over andere culturen en godsdiensten en het leren van vaardigheden als debatteren, mediawijsheid, meningsvorming, worden de programma’s Humanistisch Vormend Onderwijs en Trefwoord het meest genoemd. Scholen die geen gebruik maken van deze vaakst genoemde methoden hebben uiteraard wel op een andere manier invulling gegeven aan hun visie op sociaal emotionele ontwikkeling en kennis over de wereld.

Vragen die door deze oriëntatie nog niet zijn beantwoord zijn:

  • Hoe tevreden zijn de scholen, de leerkrachten met de resultaten van hun methoden?
  • Wat zijn de problemen waar scholen, leerkrachten, ouders, in de praktijk tegen aanlopen?
  • Zijn er methoden die ontzettend goed werken, en waarom doet niet iedereen dat dan?
  • Kunnen leerlingen zich straks echt goed bewegen en leven in een diverse maatschappij?

Daarnaast valt op dat de leerkracht als rolmodel niet vaak wordt genoemd op de websites. En als dit wel wordt genoemd, dan is dat niet in het kader van ‘het omgaan met verschillen’. Dit is een mogelijke blinde vlek wat een potentieel onderwerp is voor vervolg onderzoek.

Klik hier door voor de volledige rapportage ‘Voorbereiden op verschillen’.

Laatste nieuws

Wij krijgen vrij op 1 juli

1 juli nationale feestdag. Wij zijn vóór. Wij, de medewerkers van Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN, en nog veel meer organisaties in Nederland, geven op 1 juli een statement af. Ons bureau is gesloten en we

Lees verder »

Monitor Discriminatie 2021

Wederom stijging discriminatiezaken in eenheid Noord-Holland 2021 Vandaag publiceren wij de Monitor Discriminatie 2021: eenheid Noord-Holland. Hierin staat informatie over het aantal  discriminatieklachten en -registraties van de drie antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), de politie en het College

Lees verder »

Skip to content