Deelschool

Puberruil XL dag

Projectdoel:

Leerlingen van schakelklassen/taalklassen mixen met andere klassen binnen reguliere lessen, zodat deze leerlingen elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren.
(Uiteraard is dit mogelijk met allerlei verschillende klassen)

Relevante trefwoorden:

Bewustwording, Kennis/informatief, Kennismaking met ‘De Ander’, Ontwikkeling debat- en/of dialoog vaardigheden, Ontwikkeling luister- en/of communicatievaardigheden Ontwikkeling luister- en/of communicatievaardigheden

Doelgroep:

Leerlingen schoolbreed

Tijdens welk vak wordt er aan het project gewerkt?

Nee, het is schoolbreed {Ander creatief vak::56}

Projectthema:

{Wat is het thema van het project?:15}

Tijdsduur:

meerdere lessen, namelijk een ochtend of een hele periode een les samen volgen (samen sporten of samen creatief vak)

Projectonderbouwing:

Omdat het werkt!
Jongeren moeten elkaar ontmoeten om elkaar te leren kennen.
Deze ontmoetingen zul je ook binnen een school moeten arrangeren, omdat dit vanzelfsprekend is. Het kan binnen verschillende vakken, heb ik gemerkt.
We hebben een langer traject van 8 weken gedaan met 4Havo en bovenbouw taalklas (binnen de theaterles), maar een ochtend met gewone lesuren meelopen met elkaar werkt ook heel goed.

Contactgegevens:

Zijn er geen contactgegevens ingevuld, dan kan je contact opnemen met Art1. NHN voor meer informatie over dit schoolproject. Ons e-mail adres is info@art1nhn.nl.

Ga naar de inhoud