Deelschool

Themaweek klas 3VMBO

Projectdoel:

Leerlingen kennis laten maken met mensen die soms anders zijn dan dat zij zelf zijn. Hiermee willen wij de leerlingen graag met een open blik naar de samenleving leren kijken en wat hun eigen rol hierin is. Ook het maken van je eigen (verstandige) keuzes staat centraal: niet altijd makkelijk omdat je als puber vaak te maken krijgt met groepsdruk.

Relevante trefwoorden:

Bewustwording, Kennismaking met ‘De Ander’, Anders namelijk..

Doelgroep:

Leerlingen bovenbouw

Tijdens welk vak wordt er aan het project gewerkt?

Ander vak, namelijk {Ander creatief vak::56}Geen vak, maar een losse themaweek

Projectthema:

{Wat is het thema van het project?:15} Nee zeggen tegen drank, gevaren in het verkeer, wat doet kanker met mensen, verkeer, …..

Tijdsduur:

Anders, namelijk 3 dagen in april

Projectonderbouwing:

Al school heb je een (mede-)opvoedende taak. Bewustwording is een belangrijk item in de pubertijd. Best lastig onder groepsdruk. Toch jezelf durven blijven, nee zeggen, verstandige keuze's maken …. daar heb je best een steuntje in de rug bij nodig. Een school is er immers niet alleen om lessen te verzorgen en gedrag wat in de ogen van anderen ongewenst is corrigeer je niet (slechts) met straf.

Contactgegevens:

Zijn er geen contactgegevens ingevuld, dan kan je contact opnemen met Art1. NHN voor meer informatie over dit schoolproject. Ons e-mail adres is info@art1nhn.nl.

Ga naar de inhoud