Onze campagne 'Wij staan naast je' van start

21 maart 2022, Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Drie Noord-Hollandse Bureaus Discriminatiezaken bundelen krachten in nieuwe campagne #wijstaannaastje

Gezichten achter organisatie moeten drempel verlagen om hulp te vragen

Vandaag lanceren wij samen met onze Noord-Hollandse collega’s de campagne #wijstaannaastje. Vanaf vandaag staan de nieuwe website www.wijstaannaastje.nl online als startsignaal van de campagne.

In Nederland hebben jaarlijks tienduizenden mensen te maken met discriminatie. Toch krijgen wij als Antidiscriminatiebureaus slechts het topje van de ijsberg van deze ervaringen binnen.  In 2021 steeg het aantal discriminatieklachten bij deze bureaus met 5% ten opzichte van 2020. Toch weten veel mensen nog niet dat ze terechtkunnen bij het Bureau Discriminatiezaken in de regio’s Kennemerland, Zaanstreek/Waterland en Noord-Holland Noord voor ondersteuning bij of vragen over discriminatie. Door de mensen achter de organisaties een gezicht te geven, willen de bureaus met de campagne de stap verkleinen om advies te vragen en ongelijke behandeling te melden.

#wijstaannaastje
Met de campagne willen de bureaus hun naamsbekendheid in de provincie Noord-Holland vergroten en ondersteuning bieden bij discriminatie-ervaringen en vragen. Discriminatie ervaren is stressvol en kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het zelfbeeld. Erover praten vraagt daarom om een veilige omgeving. Omdat de antidiscriminatiebureaus nog te weinig bekend zijn, kan de drempel om hulp te zoeken of advies te vragen hoog zijn. Waar andere antidiscriminatiecampagnes meer nadruk leggen op de verschillende vormen van discriminatie of op de slachtoffers, wil de #wijstaannaastje-campagne aandacht vragen voor waar je terechtkomt als je met discriminatie te maken krijgt en wat er gebeurt als je de bureaus inschakelt. 

De ‘wij’ in de #wijstaannaastje-campagne staat dan ook voor de antidiscriminatiebureaus, de medewerkers en het platform. De groep mensen die klaarstaat om te luisteren naar je verhaal en je verder te helpen.

Frederique Janss, Directeur Bureau Discriminatiezaken Kennemerland: “Door de medewerkers achter de organisatie te laten zien, maken we duidelijk dat we dichtbij zijn. Dat mensen zien dat ze in het geval van discriminatie bij ons terechtkunnen voor vragen, een luisterend oor en advies.” De campagne zal drie jaar lopen, waarbij de lancering van de website wijstaannaastje.nl vandaag het startsignaal zal zijn. Vervolgens zal de campagne worden uitgerold op sociale media en ook offline worden uitgebouwd.

Kamerbrief over ketenbrede aanpak
Op 23 februari dit jaar verscheen de Kamerbrief van Hanke Bruins Slot, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de nodige versterking van een ketenbrede aanpak voor discriminatie en racisme. Bruins Slot: “Iedereen in Nederland moet gelijk worden behandeld, zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Een nauwe samenwerking tussen de ketenpartners en het op een juiste manier opvolging geven aan meldingen over ervaren discriminatie is daarom van groot belang. Iedere inwoner van Nederland moet bij ervaren discriminatie terecht kunnen bij een instantie die passende hulp kan verlenen. Dat is ook de reden dat preventie en bewustwording belangrijke pijlers zijn in het antidiscriminatiebeleid.”

Ga naar de inhoud