Alkmaar Ontmoet 2022

De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat er een plek is voor iedereen. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of seksuele voorkeur.  Daarom zijn zij 13 september 2021 van start gegaan met de campagne ‘Discriminatie en racisme doet iets met mensen. Doe er iets aan‘. 

Met elkaar in gesprek

Een belangrijk deel van deze campagne wordt ingevuld met ontmoetingen. Elkaars beleving en standpunten leren kennen en begrijpen (ook als je het er niet mee eens bent) is van groot belang als je in respect met elkaar in een gemeente wilt leven, van groot belang voor een inclusieve samenleving.

 

Van onbewust naar bewust

Een eerste stap naar een gemeente waarin iedereen zichzelf mag zijn is het besef en de acceptatie van het feit dat elk mens van nature discrimineert. Jij, ik, we zitten vol met vooroordelen, en we discrimineren regelmatig. Dat maakt je niet een slécht mens, het maakt je gewoon méns. Pas als we hier open naar kijken kunnen we écht de negatieve effecten van onze vooroordelen aanpakken en veranderen.

 

Een gemeente vol experts

De gemeente Alkmaar wil horen wat er speelt: wat maken mensen mee op het gebied van discriminatie er racisme? Wat hebben ze nodig? Wat moet er volgens de inwoners van Alkmaar op de diversiteits- & inclusieagenda? Wat gaat er goed, wat kan er beter?

 

Activiteiten

Tot en met juli 2022 organiseert Art.1 NHN allerlei verbindende activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten, zichzelf beter kunnen leren kennen, met elkaar in gesprek gaan, met de gemeente in gesprek gaan, en waarbij we hen vragen te mogen delen in hun (ervarings)deskundigheid. Themabijeenkomsten, workshops, dialoogtafels. Hou deze website en onze socials goed in de gaten voor het laatste nieuws.

Ga naar de inhoud