Fakkeltocht voor iedereen

Loop mee zaterdag 9 november!

Beeld fakkeltocht voor header

Op zaterdag 9 november 2019 wordt in het centrum van Alkmaar voor de vijfde keer een fakkeltocht gelopen. De tocht start om 17.45 uur op het Canadaplein met een spectaculaire act. Vanaf 17.00 uur is er in bibliotheek Kennemerwaard een “opwarmprogramma” met muziek en sprekers. Na afloop worden er in diezelfde bibliotheek soep en hapjes uitgedeeld.

VOOR IEDEREEN

Op zaterdag 9 november 2019 wordt in het centrum van Alkmaar, van 17 tot 20 uur, voor de vijfde keer de Alkmaarse Fakkeltocht voor Iedereen gehouden. Daarmee willen we uitdragen dat Alkmaar een inclusieve gemeente is, waaraan we allemaal iets kunnen bijdragen.

De fakkeltocht grijpen we aan als moment van verbinding: een moment waarop we worden herinnerd aan onze wens dat de gemeente Alkmaar een gemeente is waarin iedereen zich thuis kan voelen. Een gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn en waarin iedereen verantwoordelijkheid kan nemen voor zichzelf én de ander.

VLAM VAN HOOP

Extra speciaal dit jaar is de aanwezigheid van de Vlam van Hoop tijdens de fakkeltocht. Dit is een vlam die is ontstoken uit de vuren veroorzaakt door de ontplofte kernbom op Hiroshima. Sinds 1945 verspreidt deze vlam zich over de hele wereld met de ‘Earth Caravan’ met een boodschap van vrede en verbinding. Wij vinden het geweldig dat de Vlam van Hoop bij de Alkmaarse Fakkeltocht aanwezig is!

Miwa Tamamoto is voor de Flame of Hope ‘verzorger’ van de vlam. Zij hoorde over de Fakkeltocht tijdens de Vredesweek Alkmaar waar zij ook vrijwilliger is. Voor haar een kwestie van 1+1=2: de Vlam van Hoop hóórt bij die Fakkeltocht! Miwa zocht het contact en de verbinding was gelegd.

Tijdens de Vredesweek Alkmaar was er een bijeenkomst waarbij de aanwezigen hun ‘Wens voor de wereld’ konden toevoegen aan de vlam. Dit is iets wat we tijdens de Fakkeltocht willen voortzetten. Na de daadwerkelijke tocht is iedereen uitgenodigd om een wens aan de (Alkmaarse) samenleving, de (Alkmaarse) medemens, op papier te zetten en symbolisch toe te voegen aan de Vlam van Hoop.

PROGRAMMA

17.00 Inloop in Bibliotheek Kennemerwaard, Gasthuisstraat 2/Canadaplein. Muzikaal ontvangst met het Alkmaars Prachtkoor!

17.30 Welkom door initiatiefneemster Mireille Sampimon

17.35 Miwa Tamamoto introduceert de Vlam van Hoop

17.40 Startsein door wethouder diversiteit Paul Verbruggen

17.45 Percussie- en dansshow van Nosso Groove en

Kismet  Bellydance Alkmaar

18:00 Start Fakkeltocht. In de optocht loopt het

Alkmaars Straatorkest mee, en Nosso Groove

verrast ons nog langs de route.

18.45 Soep en broodjes Bibliotheek Kennemerwaard, muzikaal omlijst door het Alkmaars Prachtkoor en het Alkmaars Straatorkest

20.00 Afsluiting (hulp bij het opruimen welkom!)

 Dit is de route

Route